Breaking News with Kashif Munir 24-06-2014 Tahir ul Qadri Canda ke Sharayat Khatam kar denge