Yeh Jis Kisi Ka Bhi Drone Jalsa Cover Kar Raha Hai Utar Do:- Sharjeel Memon