Khabar Say Khabar (Gair Mulki Sarmaya Kari Say Gareeb Ko Kya Milay Ga) - 12th November 2014