Naeem Bokhari Ke Saath Dawn News - 3rd January 2014