Naeem Bokhari Ke Saath Dawn News - 10th January 2014