Jaiza (Dahshat Gardi k Khilaf Jang Awam k honsle Boland) 13 January 2015