Guests:
Syed Khursheed Shah, Nazir Naji, Jamal Khan Laghari

[zshare:tgpklmjz]dl086,64738877,otr_27thaug09_FK.wmv.flv,6473887702 791ff0[/zshare:tgpklmjz]