[dt:3pfsulfn]08NOV09-PROG-TONIGHT-NS-P01-TX.flv[/dt:3pfsulfn]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rcl9LHhNwI4[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uwAtBd8Sgdw[/youtube]