Wasim Akram Vs. Shoaib Akhter

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yFcb3hZ0dFM[/youtube]