Ayaz Somoro on Nawaz Statment on BB

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OzRm_BCTk-0[/youtube]