Shaljum Ka Bhurta Recipe by Chef Mehboob Khan 18 January 2019