Roza kis soorat mein chora ja sakta hai! | Aalim Ke BOL | Ramzan Mein BOL