Kiya Iss Kainat Ke Khaliq Ka Bhi Koi Khaliq Hai | Javed Ahmad Ghamidi |Lahore News HD