Darr Khuda Say - EP 08 - 6th August 2019 - HAR PAL GEO DRAMAS