Piya Naam Ka Diya - EP 42 - 6th August 2019 - HAR PAL GEO DRAMAS