Imran Khan: Nawaz Sharif's bias, he did favours with you