Bahir Kuch Nahee Para Sab Drama Hai - Jamshed Dasti