Manahil Aur Khalil (Ishq Jo Ab Mamnoo Na Raha) - Episode 72 - 28th February 2013