Asad Umar PTI ka Nawaz Sharif k Sawal ka MU TOR Jawab