[sm1:33c9sas5][/sm1:33c9sas5]

Topic: Issue of Hazara.