Azmaish hai Ab Musharraf Ki - Mubasshar Mir - 24th April 2013