Juwari ne paise khatam hone per apni biwi ko daoh per lagadia aur use haargaya