MQM ke Dr.Sagheer ki lambhi takreer ne Speaker ko bhi thakka diya