Bahar Ki Shahkar Film - Love Howa - 30th June 2013 - A Plus