Saat Azeem nikiyan
1. her kam sy pehly “Bismillah” pherna.
2. her kam sy farig ho ker “Alhumdulilah” kehna
3. agur koi gunah ho jaye tu “astagfiruAllah” kehna
4. ayenda ky leye koi bat kahy tu “Inshah Allah” kehna
5. kisi nagavar bat per “la hola wala quvata illa billah” kehna
6. her waqat “kalma tyba” ka ziker kerna
7. takleff or masebat mai “Inna lil lah e wa inna ilyhe rajioun pherna”