PMLN, Imran, Saleem Jafar Aur Pervaiz Khatak - Wasi Shah - 23rd July 2013