Guests: Khuram Dastgeer, Jahangir Badar,Shaikh Waqas, Ahamdan Bhugti

[zshare:1c4n37oe]dl084,64454157,Talat_21stAug09_FK.wmv.flv,64454157 434af519[/zshare:1c4n37oe]