Gadaar mehar, Kashif Aur Ary News Column Kion Likha - Zeeshan junaid - 11th Nov 2013