Subha Saveray Samaa Kay Sath - 13th November 2013 - Karbla Tareekh ki Roshni Main (Bilal qutb)