Masala TV show Masala morning features cooking expert Shireen Anwar

Todays's Menu.

1) Baghdadi Champain
2) Dum Ki Murgh Biryani
3) Frozen Mocha Trote